Δεδομένης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και της περιορισμένης εγχώριας αγοράς (τόσο ως προς το μέγεθος της όσο και αναφορικά με το επίπεδο της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών), η αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό για τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί σημαντική ευκαιρία και πρόκληση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους.Εξωστρέφεια-Εξαγωγές

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας αποτελεί η υποστήριξη, νέων και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται: Σε νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης

Σύντομη περιγραφή υπηρεσίας:

• Υποστήριξη στον εντοπισμό νέων γεωγραφικών αγορών καθώς και συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς
• Ανάλυση του ανταγωνισμού στις επιλεχθείσες αγορές του εξωτερικού
• Πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο εξαγωγών
• Υποστήριξη στη δημιουργία marketing plan και σχεδίου πωλήσεων
• Διαχείριση προμηθευτών και διεθνών διανομέων
• Υποστήριξη στη διεθνή δικτύωση και τον εντοπισμό ευκαιριών και συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις