Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται: Σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν είτε τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και την επαναχάραξη των μέσων για την επίτευξη τους είτε την επέκταση της δραστηριότητάς τους σε μια νέα γεωγραφική αγορά (εξαγωγές) είτε τέλος επιθυμούν την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά.business plan

Σύντομη περιγραφή υπηρεσίας:

• Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
• Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (PESTEL Analysis)
• Ανάλυση δυνατών σημείων και αδυναμιών (SWOT Analysis)
• Ανάλυση/επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την επιχείρηση
• Εκπόνηση αναλυτικού business plan
• Εκπόνηση αναλυτικής μελέτης βιωσιμότητας της επιχείρησης ή της νέας δραστηριότητας
• Εκπόνηση ολοκληρωμένου Marketing Plan για την προώθηση της εταίρους ή του προϊόντος