Σε εθνικό επίπεδο, η εξαγωγική δραστηριότητα ενισχύει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της χώρας, καθώς συνοδεύεται από πρόσβαση σε συνάλλαγμα και συνεισφέρει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, λόγω της αύξησης της παραγωγής αλλά και των απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένο στις εξαγωγές.

Η τάση εξωστρέφειας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.). Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έρευνα του Π.Σ.Ε. και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.Ε.Μ.), στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012, οι ελληνικές εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 4,3% και έφθασαν στα 8,2 δισ. ευρώ από 7,8 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Στην αύξηση αυτή συνέβαλλαν η αύξηση της ζήτησης από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, των χωρών της Βόρειας Αμερικής και της Κίνας, με πυρήνα τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα.