Το επιχειρησιακό σχέδιο (businessplan) αντικατοπτρίζει με απόλυτη σαφήνεια το όραμα και τους στόχους του επιχειρηματία, κατά την άσκηση της διοίκησης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και αποτελεί τον βασικό κατευθυντήριο άξονα που καθοδηγεί την επιχείρηση στο στάδιο υλοποίησης ενός νέου εγχειρήματος.

Περιλαμβάνει την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και υιοθετεί τους στρατηγικούς της στόχους και το όραμα. Βασικός σκοπός του BusinessPlan είναι να βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους και το όραμα που τέθηκαν κατά τον στρατηγικό της σχεδιασμό.

Κάθε επιχείρηση, είτε πρόκειται για ένα μικρό εμπορικό κατάστημα ή μία μικρή βιοτεχνία, είτε για μία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, έχει την υποχρέωση να καταστρώνει και να εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Στην περίπτωση μιας νεοϊδρυθείσας επιχείρησης, η οποία χρειάζεται να φτιάξει ένα μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο αναμένεται να δραστηριοποιηθεί
Η εκπόνηση κρίνεται αναγκαία για την είσοδο μιας επιχείρησης σε μια νέα αγορά ή στην παραγωγή/εμπορία ενός νέου προϊόντος
Ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας

Για να είναι αποτελεσματικό ένα επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να εκπονείτε από οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι να είναι σε θέση να αναδείξουν τα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης και να την οδηγήσουν σε αναπτυξιακή τροχιά.

Το επιχειρηματικό σχέδιο στην ουσία είναι ένα μέσο που βοηθάει τον επιχειρηματία να καταγράψει, να δει την απόδοση της εταιρίας ή μιας επένδυσης, και να την αξιολογήσει ως προς την βιωσιμότητα της, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσει την απόδοση της εταιρίας/επένδυσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει και την μελέτη βιωσιμότητας/ σκοπιμότητας της επιχείρησης ή μιας νέας επένδυσης. Κατά την μελέτη αυτή εξετάζονται με οικονομικούς όρους οι προϋποθέσεις και η χρηματική απόδοση της νέας επένδυσης.

Η μελέτη βιωσιμότητας περιγράφει με σαφήνεια την επένδυση και τον σκοπό της, και αναλύει με λεπτομέρεια τα αναμενόμενα κέρδη- έσοδα και το εκτιμώμενο κόστος. Εξάγονται συμπεράσματα που αφορούν την αποδοτικότητα της επένδυσης, (NPV, IRR) το σημείο κερδοφορίας της (νεκρό σημείο) και λαμβάνονται υπόψη εναλλακτικά σενάρια παραδοχών (ανάλυση ευαισθησίας).

Ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει να παρακολουθεί από κοντά την υλοποίηση – εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου σε συνεργασία με τον σύμβουλο εκπόνησης. Όποτε κρίνεται αναγκαίο θα πρέπει να επαναξιολογείται και να αναπροσαρμόζεται θέτοντας νέους στόχους.