Η προσδιορισμός εταιρικής ταυτότητας θεωρείται σήμερα από το σύνολο της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη παρουσία μιας οποιασδήποτε οικονομικής οντότητας. εταιρική ταυτότητα
Ως εταιρική ταυτότητα ορίζεται η συνεπής και στοχευμένη εκπροσώπηση της επιχείρησης με έμφαση στα σύμβολα και τα λογότυπα. Η εκπροσώπηση αυτή αποτελεί κομμάτι του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης και εφαρμόζεται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
Σήμερα, είναι κοινώς αποδεκτό πως η εταιρική ταυτότητα αποτελεί ένα δραστικό εργαλείο στρατηγικής και οι επιχειρήσεις αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή, αφού τους βοηθάει να διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, να προσελκύουν τα ενδιαφερόμενα άτομα (υπάλληλοι, καταναλωτές, επενδυτές) και να προσαρμόζονται στις διάφορες αγορές.
Σύντομη περιγραφή υπηρεσίας:
• Ανάπτυξη της έννοιας, των χαρακτηριστικών και των όψεων που λαμβάνει σήμερα η εταιρική ταυτότητα
• Υλοποίηση Branding building και branding positioning (επιλογή ονόματος προϊόντος, τοποθέτηση προϊόντων σε μια αγορά, ανάλυση ανταγωνισμού, ο ρόλος και η σημασία της συσκευασίας και της ετικέτας στην αύξηση των πωλήσεων ενός προϊόντος).
• Προωθητικές ενέργειες (τρόποι προώθησης, διαφήμιση στο διαδίκτυο και προτεινόμενες εναλλακτικές)