Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν πολλοί επίδοξοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε κάποιον τομέα της εθνικής οικονομίας. Οι άνθρωποι αυτοί αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων διαθέτουν αξιόλογες επιχειρηματικές ιδέες, εντούτοις διστάζουν να προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησης, καθώς δεν γνωρίζουν το πλαίσιο και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ανάπτυξη διαδικασιών λειτουργίαςεπιχείρησης τους.

Υπάρχουν επίσης πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και διαθέτουν μια μικρή πολύ υποστήριξη.

Για αυτές τις κατηγορίες των επιχειρηματιών απαιτείται η έμπρακτη στήριξη από έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων που έχουν γνώση του αντικειμένου, προκειμένου να καθοδηγήσουν τις υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις στο δρόμο της ανάπτυξης.