Η υπηρεσία αυτή αφορά την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή έγκυρων στοιχείων εισαγωγών-εξαγωγών είτε για κάποιο προϊόν είτε για ένα κλάδο συνολικά. Τα στοιχεία αφορούν τις εισαγωγές – εξαγωγές κατά Ανάλυση εισαγωγών-εξαγωγώναξία, ποσότητα και μέση τιμή για κάθε προϊόν, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Τα στοιχεία προέρχονται από έγκυρες βάσεις δεδομένων της eurostat και αναλύονται σε ετήσια ή και σε μηνιαία βάση.
Η παραπάνω υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων οι οποίες επιθυμούν να πληροφορηθούν άμεσα για την αξία και το μέγεθος των εισαγωγών-εξαγωγών για τις αγορές των κρατών-μελών της Ε.Ε.