Σκοπός μιας έρευνας αγοράς αποτελεί η εξέταση των συνθηκών που επικρατούν σ’ έναν συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των καταναλωτικών αναγκών και των τάσεων που αναπτύσσονται σε μια αγορά.Έρευνα αγοράς ανταγωνισμού
Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν να πληροφορηθούν για τις τάσεις του αναπτύσσονται σε ένα κλάδο της οικονομίας, έτσι ώστε να επανακαθορίσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν.

Σκοπός μιας έρευνας αγοράς αποτελεί η εξέταση των συνθηκών που επικρατούν σ’ έναν συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των καταναλωτικών αναγκών και των τάσεων που αναπτύσσονται σε μια αγορά.

Η παρεχόμενη υπηρεσία αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν να πληροφορηθούν για τις τάσεις του αναπτύσσονται σε ένα κλάδο της οικονομίας, έτσι ώστε να επανακαθορίσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν.